Endoskopik Yüz Germe

Kapalı Yüz Germe Ameliyatı

Endoskopik Yüz Estetiği Nedir ?
Ciltte birkaç bölgeden açılan küçük deliklerden girerek kamera yardımıyla cerrahi olarak alın, kaş, orta yüz ve boyun bölgesinde gerçekleştirilen germe işlemleridir.

Endoskopik Yüz Estetiğinin Avantajarı Nelerdir ?
Bu işlemdeki kesiler klasik yüz germe işlemlerinden daha küçük olduğu için iz problemi çok daha azdır. Kesilerin küçük olması; iyileşme sürecinin daha hızlı olmasına, ameliyat sonra erken günlerde ağrı ve hassasiyetin az olmasına yol açar.

Endoskopik Yüz Estetiği Kime ve Nasıl Uygulanır?
Genellikle 30-40 lı yaşlarda sadece alın ve orta yüz gibi izole bölgelerde yaşlanmanın olduğu, yüzün diğer bölgelerinin daha genç kaldığı kişilerde tercih edilebilir. Ancak son yıllarda gelişen ultrasound ve radyofrekans yöntemleri diğer medikal tedavilerle kombine edilerek bu durumların ameliyatsız olarak da tedavisini mümkün kılmaktadır. Endoskopik yüz germelerde, saçın içinde kalan 3-4 adet küçük kesilerle işlem yapılır. Bu kesiden sokulan ince optik özellikte bir alet içerde yapılacak işlemleri büyük bir kesi olmadan görmemizi sağlar. Bir kesiden optik sistem sokulurken, diğer kesilerden sokulan aletler kesme, ayırma ve asma işlemlerinin yapılmasını sağlar. Genel anestezi veya sedasyon ile birlikte lokal anestezi altında uygulanır. Aynı gün veya ertesi gün taburcu olunabilir.

Endoskopik Yüz Estetiği Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır ?
Kesi küçük olduğu için ameliyat sonrası daha rahat geçer. İz problemi yok denecek kadar azdır.

Endoskopik Yüz Estetiği Sonuçları Nasıldır ?
Deri fazlalığının olmadığı durumlarda, gevşeklik ve sarkmanın giderilmesinde etkilidir.  Endoskopik yüz cerrahisinin önemli yararlarından biri de, iz dışında, klasik yüz germe ameliyatlarında pek etkili olunamayan, orta yüz gibi bölgelerde, etkin girişimler yapılmasını sağlamasıdır. Doğru diseksiyon ve dokuların tespiti yapılmazasa sonuçlar uzun etkili olmaz. Bu nedenle doğru cerrah seçimi çok önemlidir.