Kol İnceltme

Kol İnceltme

Koldaki bölgesel yağlanma ve sarkma sorunları slim lipo (Lazer Lipoliz) ile çok başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.Lazer lipoliz ile bu bölgedeki yağlar eritilerek kol inceltilirken aynı zamanda cildi germek için uygulanan enerji, sarkmaları azaltmaktadır.

Bu yüzden son yıllarda kol germe ve liposuction ameliyatlarının yerini lazer lipoliz almaktadır. Kol inceltme işlemi lokal anestezi ve sedasyon altında gerçekleştirilir. Yaklaşık 45 dakika sürer kolda açılan 1 veya 2 adet, 1-2 mm büyüklüğünde açılan deliklerden kanülle girilierek lazerle yağlar eritilir ve cilt sıkılaştırılır. Eritilen yağların büyük bir kısmı kanülle dışarı alınır. Kalan çok az kısmı da zaten eritilmiş olduğundan vücut tarafından metabolize edilerek atılır. İşlemden sonra kola özel bandaj uygulanır. Hasta aynı gün taburcu olabilir. Birkaç gün içerisinde sosyal hayatına geri dönebilir. Üç hafta süreyle kollara ağırlık verilerek yük kaldırılmaz ve ağır kol egzersizleri yapılmaz.