Meme Büyütme

Meme Büyütme ameliyatlarında kullanılan protezler ABD’de FDA, yani ilaç dairesince kullanımına izin verilen ve Sağlık Bakanlığımızın onayladığı ürünlerdir.

Meme Büyütme Ameliyatı, daha büyük memeye kavuşmak isteyen veya simetri bozukluğu olanlarda asimetriyi gidermek için protez konularak ya da hastanın kendi yağı verilerek yapılan bir ameliyattır. Kadınlar için meme güzelliğin önemli bir sembolüdür ve en çok yapılan estetik operasyonlar arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca Meme Büyütme operasyonlarında önemli adımlar atılmış ve birçok gelişme sağlanmıştır. 

Meme Büyütme Ameliyatı, gelişme çağı tamamlanmış, 18 yaşını geçmiş ve kendi kararlarını net verebilen hastalara uygulanır. Ayrıca Meme Büyütme Ameliyatı için bazı muayene ve tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Ultrasonografi ve mamografi gibi tetkiklerle gözden kaçan hastalıklar var ise tespit edilmiş olur. Ameliyat öncesi muayene ile nasıl bir sonuç istenildiğine, yapılacak uygulamaya, meme protezinin türüne ve büyüklüğüne karar verilir. Kullanılan protezler ve cihazlar ABD tarafından FDA onaylı olup sağlık bakanlığı kontrolündedir. Meme protezleri yuvarlak ve damla olmak üzere iki tiptedir. Damla model anatomik şekle en iyi uyum sağlayan modeldir. Meme başı ve alt kısmı daha dolgun olan protez tipidir. Genellikle meme dokusunun az olduğu durumlarda ilk tercih olarak kullanılır. Ayrıca bu iki protezin pürüzlü (textured) ve pürüzsüz (smooth) olanları vardır. Hangisinin ve ne boyutta kullanılacağına karar vermek doktor deneyimi ve hastanın isteiğine kalmıştır. 

Meme Büyütme Ameliyatında protez, meme altı kıvrımından 3-4 cm'lik kesi ile açılarak meme dokusu altına veya kas altına yerleştirilir. Bu karar, hastanın mevcut meme dokusunun hacmi, doku kalitesi ve kalınlığı, göğüs kafesinin şakli gibi faktörler değerlendirilerek karar verilir. Protezi meme dokusu altına konularak yapılan işlem daha kolaydır ve basitçe şekil alır. Ancak cilt kalitesi düşük ve ince ise protez dışarıdan belli olacağından ve yerine oturmayacağından kas altına koymak gerekebilir. Meme protezi doğru şartlarda ve standartlarda uygulandığında dışarıdan fark edilmesi mümkün değildir. Burada cerrahın bilgi ve deneyimine göre uygun standartarı kararlaştırıp uygulamak en önemli faktördür. Meme Büyütme Ameliyatı, uygulanacak yönteme göre genel anestezi veya sedasyon (yarı baygın) ile yapılmaktadır. Sedasyon anestezisinde hasta tam uyumaz ancak hiçbir ağrı ve kaygı hissetemez. Uykuludur. Kontrolü kaybetmemiş olur ve ameliyattan sonra kısa sürede kendine gelir. Meme Büyütme Ameliyatı, 1-1,5 saat sürer. Hasta aynı gün taburcu olabilmektedir. Eğer gerekli ise bir gün hastanede kalabilir. Sedasyomlu ameliyatlarda işlemden 1 saat sonra ayağa kalkabilir ve taburcu olabilirsiniz. 

Meme Büyütme Ameliyatında ilk akla gelen yöntem meme protezi olmasına rağmen, şartlar uygun ise hastadan alınan yağ dokusuyla da bu işlemi yapmak mümkün. Vaser lipo dediğimiz ses dalgaları ile çalışarak yağ hücrelerini tekrar kullanılabilecek şeklide vücuttan alan bir slim lipo cihazıyla yağlar vücuttan alınır. Özel bir işlemden sonra en kaliteli dokular ayrıştırılarak hazırlanır. Hazırlanan doku enjektörler yardımı ile 2 mm'lik bir delikten memeye enjekte edilerek büyütülebilir. Hangi yöntemin uygulanacağına doktor ve hasta beklentisi ile karar verilir. 

Meme Büyütme Ameliyatında, protez meme altı kıvrımından 3-4 cm'lik kesiden girilerek konulduğu için ameliyat izi gizlenmiş olur ve minimumdur. İşlem sonrası bantlar ve kullanılacak kremlerle ameliyat izine pansuman yapılır ve korse giydirilir.  Bu hem ameliyat izinin daha iyi iyileşmesi hem de protezin oturması için gereklidir. İlk zamanlarda kızarıklık olarak görülecek iz zamanla kaybolacaktır. Koyulan meme protezi son derece dayanıklıdır ve vücuda bir zararı yoktur. Dışarıdan delici herhangi bir şey saplanmadığı sürece hasar almaz. Hmilelik ve süt vermeye engel değilidr. Ameliyat sonrası kontrolde pansumanınız açılır doktorunuz değerlendirir. Sonuç gözle görülür durumdadır. Eğer protez kas altına konulmuşsa belli bir süre ağır kaldırmak ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır.