Meme Küçültme

Meme Küçültme ameliyatlarının birçoğunda liposuction ile 3-4 mm'lik bir delikten meme küçülebiliyor.

Kadınlığın önemli bir sembolü olup cinsel ve fonksiyonel organ olan meme bazen çekilemez bir çile haline gelebilir. Meme bilinen gelişimine ergenlik döneminde başlar. Sonraki süreçlerde çeşitli sebeplere bağlı olarak sürekli değişim gösterir. Mensturel siklustan kilo alıp vermeye kadar birçok etmen vardır. Yaşlandıkça memede süt bezleri azalır ve yağ dokusu artar, kilo alı verme ile sarkmalar oluşur, hamilelik emzirme boyut ve şekil olarak memeyi değiştirir. 
 
Büyük memeler kişinin sağlık problemleri ve sosyal problemler yaşamasına neden olur. Giyim tarzından özgüvene kadar etkileyebilir. İri memeler, iskelete ağırlık oluşturduğundan sırt, omuz, bel ağrılarına sebep olur. Zaman içinde iri ve sarkmış memeler omurgayı eğerek kambur bir görünüme yol açar. Memelerin karına temasından dolayı pişik, mantar, kızarıklık, koku oluşur bu da rahatsız edici bir durumdur. Aynı zamanda kişinin fizik aktivitelerini kısıtlar; koşma, spor gibi faaliyetleri yapmada zorluk oluşturur. Gün içinde kolayca ve fazla yorulmaya sebebiyet verir. Gece uykusuna bile engel olabillir. 
 
Iri memelerin tedavisinde tek çözüm cerrahi uygulamalardır. Spor veya bitkisel ürün-ilaç kullanımı herhangi etki göstermez. Sporun vücuda ve hayata olan faydaları tartışılmaz ancak meme büyümesini gidermez. Meme büyümesine ve sarkmasına sebep olan dokuda kas bulunmaz. Spor ise kasları çalıştırır bu yüzden ne kadar spor yapılıp kilo verilse de iri memeler küçülmez. Bu noktada meme küçültme ameliyatı gerekmektedir. 
 
Meme küçülteme ameliyatında amaç hastanın şikayetlerini giderek memenin fonksiyonlarını bozmadan eşit ve istenilen büyüklükte memeler elde etmek. Bunun için öncelikle beklentilerinizi ve şikayetlerinizi doktorunuzla yapacağınız görüşmede tam olarak gerekmektedir. Meme boyutu istenildiği kadar küçültülebilir. Meme küçültmede hastalar genelde iri memelerden bıkmış olup neredeyse tamamının alınmasını isteyecek durumda oluyorlar. Sonradan pişman olunabilecek kararlardan kaçınılarak objektif karar vermek en iyi sonucu verecektir. Burada doktorunuzun tavsiyeleri sizi en uygun karar vermeniz için destekleyecektir. 
 
Meme küçültme ameliyatı kanser oluşumuna veya kanser olma riskini artırmaya yol açmaz. Hatta çıkarılan potansiyel dokudan dolayı bu risk daha da azalabilir. Tabi ki de bu ameliyat kanser önleyici veya koruyucu bir ameliyat değildir. Meme küçültme de hastanın isteğine bağlı olarak süt bezlerine zarar verilmez ve böylece hamilelik ve emzirme hiç bir şekilde engel olmaz. Uygunlanan yeni tekniklerle meme başı altı ve  alt dokunun göğüs ile bağlantısı, sinirler, damarlar korunduğundan his kaybı oluşturmaz.  
 
Meme küçültme ameliyatını, meme gelişiminin tamamlandığı yaşlardan sonra yapmak daha iyi sonuçlar verecektir. Bu yaş kişiye göre değişmekle birlikte genelde 17-20 arasıdır. Ancak daha erken yaşlarda çok rahatsız edici düzeydeki memelere kesi uygulanmadan sadece yağ dokuya etki eden lazer lipoliz ile slim lipo yaparak memeyi küçültmek mümkündür. Bu özel durum dışında gelişimin tamamlanmasını. Beklemek gerekmektedir. Bu yöntem kesi istemeyen ve uygun olan hastalarda da yapılabilir. Meme dokusu çıkarılması gereken durumlarda elim lipo uygulanamaz. Meme küçültme ameliyatı emzirme ve hamileliğe engel oluşturmadığından çocuk sahibi olmayı beklemenize gerek yoktur. Bilakis ne kadar erken karar verilirse tedavi o kadar iyi sonuç verecektir. Ayrıca meme küçültme ameliyatına karar verirken menstural siklus da göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer hasta mensturel siklusta memelerinin çok büyüdüğünü söylüyorsa değerlendirmeyi bu siklus sonrasında yapmak gerekir. 
 
Meme küçültme ameliyatı yapılcak müdahaleye göre genel anestezi veya sedasyon (yarı baygın, tam uyku hali olmayan) ile lokal anestezi uygulanarak yapılabilir. Sedasyon ve lokal anestezide hastalar hiç bir şekilde ağrı ve stres hissetmezler. Sedasıon anestezi ile hastanın stresi ve ağrıları giderilir ve lokal anestezi ile işlem bölgesi tamamen uyuşturulur. Ancak meme küçültme ameliyatınız için genel anestezi gerekiyorsa sedasyon mümkün değildir. Meme küçültme ameliyatında, memedeki yağ doku ve fazla meme dokusu istenilen ölçüde kesilerek çıkartılır. Hastanın isteğine göre süt bezleri korunur. Doku çıkarılırken milimetrik hesaplar yapılacağından çok hassas dokunuşlar gerekir. Doktor bilgi ve tecrübesi önem arz etmektedir. Meme küçültme ameliyatında iz genelde ters T şeklindedir. İzin bir kısmı memenin alt kısmında kaldığından kamufle olur. Meme küçültme ameliyatı sonrası ilk dönemlerde hastanın dokusuna bağlı olmakla birlikte; kızarıklık şeklinde görünen iz zamanla belli belirsiz hale gelecektir.
 
Ameliyat sonrası aynı gün taburcu olup yaşamınıza dönebilirsiniz ancak geçirdiğiniz operasyona göre bir gün hastanede kalmanız gerekebilir. Meme küçültme ameliyatı sonrası kontrollerinizi ve pansumanınızı aksatmamalısınız. Doktorunuzun belirteceği süre zarfında ağırlık kaldırmak gibi zorlayıcı faaliyetlerden kaçınmalısınız. Kollarınızı zorlayacak ölçüde açmamalısınız. 
 
Meme küçültme ameliyatı bazı durumlarda kesisiz de yapılmaktadır. Meme büyüklüğü, meme büyüklüğüne sebep olan doku ve sarkma miktarı gibi etmenler değerlendirilerek kesisiz yöntemler uygunlanabilir. Eğer meme büyümesine neden olan doku büyük ölçüde yağ dokusu ise ve sarkma lazer ile giderilecek miktarda ise lazer lipoliz yöntemi kullanılabilir. Slim lipo, lazer lipo, smart lipo, valer lipo gibi yöntemler ile memenin sadece tek bir notasından 3-4 mm’lik delikten ince bir kanülle girilerek memeyi küçültmek ve aynı zamanda bir miktar germek mümkündür. Bu yöntemlere ve hangisinin uygun olduğuna olunup olunmadığına doktorunuz görüşme sonrası karar verecektir.